4 grudnia zmarł o. Antoni Koszorz SVD

Nie żyje o. Antoni Koszorz SVD. Był prekursorem animacji misyjnej w Polsce

W dniu 4 grudnia wieczorem w Górnej Grupie (miejscowość Dragacz w woj. kujawsko-pomorskie) zmarł o. Antoni Koszorz SVD.

Ojciec Antoni Koszorz urodził się 18 stycznia 1933 w Czernicy. W 1948 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1957 w Pieniężnie skąd w latach sześćdziesiątych wyjechali pierwsi Polscy misjonarze do Indonezji robiąc tym samym wyrwę w żelaznej kurtynie, co umożliwiło później wyjazdy również innym misjonarzom.

W 1965 r. zredagował pierwszy Biuletyn Misyjny. W tym samym roku, otrzymał nominację na sekretarza Papieskiej Unii Duchowieństwa, a w 1967 r. na sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Od 1966 r. o. Koszorz był inicjatorem sympozjów misyjnych alumnów z całej Polski. W 1968 r. zakonnik przeniósł się do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Biura Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce (PDM). W 1974 r. z ramienia komisji ds. misji KEP został delegatem od spraw księży diecezjalnych „Fidei Donum”.

W lipcu 1982 r. został dyrektorem nowo powstającego wydawnictwa Verbinum. Funkcję tę pełnił do roku 2005.

Był organizatorem i kierownikiem „Ośrodka Migranta Fu Shenfu” w Warszawie i prezesem Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ, które działa na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach.

Przez ponad dziesięć lat był również rezydentem w parafii Narodzenia Pańskiego przy sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie.

13 listopada 2017 r. o. Antoni Koszorz SVD został uhonorowany medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za szczególne i wybitne zasługi w dziele misyjnym.

Źródło: PAP

Pogrzeb śp. o. Antoniego odbędzie się 9 grudnia 2023 r w kaplicy Domu Dobrego Pasterza w Nysie. Po Mszy  Świętej odbędzie się eksporta na cmentarz zakonny.

Polecamy