1. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VI

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień VI – Realizować osobiste powołanie (J 3,30)

  Intencja dnia – odkrywać i pogłębiać przyjaźń z Jezusem na drodze swojego powołania.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/
  „Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim”. (J 3,26-31)

 2. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień V

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień V – Rozwijać wyobraźnię miłosierdzia

  Intencja dnia – doświadczyć daru Bożego Miłosierdzia

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/
  „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Mt 9, 9 – 13)

 3. Ogłoszenia duszpasterskie

  19 niedziela zwykła – 9 sierpnia 2015

  ogl1. W dzisiejszą niedzielę ofiary składane na tace będą przeznaczone na utrzymanie Domu Świętej Siostry Faustyny w Ostrówku. Jest to miejsce na terenie naszej diecezji w którym mieszkała Siostra Faustyna przed wstąpieniem do Klasztoru.

  2. Jutro – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku. Swoimi modlitwami obejmijmy chrześcijan prześladowanych za wiarę w naszych czasach.

 4. Księga intencji

  intencje

  XIX Niedziela Zwykła

  9 sierpnia 2015

  i cały tydzień…

 5. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień IV

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień IV – Iść z Jezusem i za Jezusem we współczesnym świecie (Mt 8, 18-22)

  Intencja dnia – rozeznać sens i drogę życia oraz powołanie we współczesnym świecie.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/.
  „Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz . Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych! (Mt 8,18-22 )
  Poznając coraz lepiej Ewangelię, a także siebie samego człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z faktu: nie mogę iść sam, bo nie dam rady wcielić Słowa Bożego w czyn. Chrystus stając się człowiekiem nie tylko stał się wzorem, ale także Tym, który pomaga z mocą wypełniać to o czym mówił w ewangelicznym wezwaniu do nawrócenia i wiary w treść zawartą w Dobrej Nowinie.

 6. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień III

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień III – Podążać drogą Błogosławieństw

  Intencja dnia – błogosławcie a nie złorzeczcie.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/.
  „Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi – aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem” (1 P 3,9-18).

 7. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień II

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień II – Przyjąć Światło Ewangelii

  Intencja dnia – by światło ewangelii zapłonęło w naszych sercach.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/.
  „Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. (Mt 4,12-20)

 8. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień I

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień I – Uwierzyć we Wcielenie Syna Bożego (Mt 1,18-25)

  Intencja dnia – Aby Słowo Boże stawało się ciałem w naszym życiu.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/.
  „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.”(1 J 4,1-7)

 9. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – wstęp

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoNAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
  PRASKA PIELGRZYMKA RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

  Wstęp
  „Uradowałem się gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana! Stanęły już nasze nogi na twoich dziedzińcach, Jeruzalem!” (Ps 122,1 – 2). Mam nadzieję, że każdy pątnik XXXII Pieszej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę może w duchu psalmisty powtórzyć te same słowa: uradowałem się gdy dowiedziałem się, że mogę iść na pielgrzymkę. Niech to będzie nasza wspólna radość bycia z Panem poprzez nawrócenie i przyjęcie Ewangelii do swojego życia.
  Rozpoczynamy to pielgrzymie wędrowanie by doświadczać Bożej Obecności i odkrywać, że życie każdego z nas jest darem Boga. By to zrozumieć musimy najpierw doświadczyć Bożej Miłości. Okazją będzie właśnie ta wspólna Pielgrzymka na Jasną Górę.

 10. Ogłoszenia duszpasterskie

  18 niedziela zwykła – 2 sierpnia 2015

  ogl1. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 12:00 odbędzie się procesja i adoracja Pana Jezusa do godz. 17:30 do Nieszporów o Najświętszym Sakramencie.

  2. W środę 05 sierpnia pontyfikalną Mszą św. o godz. 7:00 w naszym Sanktuarium rozpocznie się trzydziesta druga pielgrzymka piesza naszej diecezji i dziewiąta strażacka do Częstochowy. Eucharystii przewodniczył będzie pasterz naszej diecezji Abp Henryk Hoser SAC.

Polecamy