1. Księga intencji

  intencje

  XXII Niedziela Zwykła

  30 sierpnia 2015

  i cały tydzień…

 2. Kancelaria parafialna

  Kancelaria parafialna

  Od 1 września kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki. W poniedziałki od godz. 16:00 do 19:00. Nieco dłużej ze względu na osoby dłużej pracujące. Natomiast w środy i w piątki od 16:00 do 18:00.

   

 3. Ogłoszenia duszpasterskie

  21 niedziela zwykła – 23 sierpnia 2015

  ogl1. Jutro będziemy obchodzić święto św. Bartłomieja Apostoła, nazywanego także Natanaelem. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam ponieść śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry.

  2. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej będziemy przeżywali w środę 26 sierpnia. Najświętsza Ofiara będą sprawowane według porządku zwykłego. Tego dnia poranne Msze św. będą sprawowane przy ołtarzu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 4. Księga intencji

  intencje

  XXI Niedziela Zwykła

  23 sierpnia 2015

  i cały tydzień…

 5. Ogłoszenia duszpasterskie

  20 niedziela zwykła – 16 sierpnia 2015

  ogl1. Dziś przypada dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Zechciejmy przyjąć otwartym sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym, zapewniającym nam życie wieczne.

  2. W czwartek, 20 sierpnia podczas Mszy Św. o godz.18:00 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym poprowadzi modlitwę za chorych. Karteczki z intencjami prosimy wkładać do wystawionego koszyczka.

 6. Księga intencji

  intencje

  XX Niedziela Zwykła

  16 sierpnia 2015

  i cały tydzień…

 7. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień X

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień X – Trwać w nauce Kościoła wraz z Maryją

  Intencja dnia – „będziesz miłował” – iść śladem Maryi i trwać w wierności postanowieniom i natchnieniom Ducha Świętego

  „Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”( Dz 1,10-14).

 8. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień IX

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień IX – Wyznać wiarę i miłość Chrystusowi (J 21, 15–19)

  Intencja dnia – bym umiał każdego dnia stawać w prawdzie, wyznawać wiarę i miłość Chrystusowi

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/

  „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!” (J 21,15-19)

 9. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VIII

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień VIII Usłyszeć głos Chrystusa – przyjąć dar sakramentów świętych (Mt 26, 26–30)

  Intencja dnia – by stawać się solą ziemi, dzięki Słowu Boga i Sakramentom

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/

  „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.” (Mt 26,26-30)

 10. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VII

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień VII – Przeżywać próby wiary w świetle Ewangelii (Mt 10,17–42)

  Intencja dnia – męstwo w mocy Ducha Świętego trzyma się serca, a nie zbroi

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/
  „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10:30-33).

Polecamy